Om klubhuset

Hyggelige og maritime omgivelser for dig og dine gæster

Lejevilkår og betingelser for klubhuset

Det lejede: Fredericia Fritidssejleres klublokaler beliggende Jesper Banks vej, Fredericia med tilhørende køkken, toilet, service og inventar. Der er maksimalt plads til 60 personer.

Der betales et depositum til dækning af eventuelle skader på det lejede samt ekstra rengøring, hvis dette ikke er foretaget korrekt. Depositum tilbagebetales, når klubbens tilsynsførende har godkendt lokalerne til aflevering.

Opsiges eller misligholdes klubmedlemskabet annulleres eventuelle lejeaftaler efter ophørstidspunktet uden yderligere varsel.

Hvis en privat lejer annullerer lejeaftalen senere end 8 dage før lejemålets begyndelse tilbagebetales depositum og halvdelen af lejen.

Hvis en erhvervsmæssig lejer annullerer lejeaftalen senere end 90 dage før lejemålets begyndelse tilbagebetales depositum og halvdelen af lejen.

Lokalerne er videoovervåget, men der er ingen der ser optagelserne medmindre der er behov for at efterforske ulovligheder.

 

Regler for at leje Fredericias Fritidssejleres lokaler.

  • Lejer kan disponerer over det lejede lokale i den periode der fremgård af lejekontrakten.
  • Nøglen udleveres ved indgangen til det lejede lokale den dag, lejer har lejet lokalet, og afleveres samme sted den efterfølgende dag kl. 10. Lejekontrakten på leje af lokalet medbringes ved afhentning af nøglen.
  • Lejer er ansvarlig for det lejede fra overdragelsen og indtil godkendelse af afleveringen af det lejede er sket i forbindelse med aflevering af nøgle.
  • Lejer er erstatningspligtig for enhver skade, som denne og dennes gæster har forvoldt på det lejede lokale, samt på lystbådehavnen og bygningen i øvrigt.
  • Ved aflevering af det lejede skal nøgle mv. returneres. Lokaler og toilet(ter) være rengjort, service og bestik skal være rengjort og stillet på plads. Borde og stole opstilles efter indretningsplanen, som er ophængt i klublokalet. Området omkring klubhuser skal være rengjort for enhver form for affald.
  • Enhver form for affald skal fjernes – også affald til aflevering på genbrugsstationer.
  • Hvis der spilles musik, skal døre holdes lukkede, og der må ikke spilles så højt, at havnens øvrige brugere og naboer generes.
  • Der må ikke ryges og medbringes husdyr i lokalerne. Overtrædelse af dette medfører, at der fratrækkes kr. 1.000 i depositum ved tilbagebetaling.
  • Lejer er ansvarlig for overholdelse af havnens og klubbens regler for benyttelse af klubhus.

 

Læs mere om udlejning af klubhuset

 


Vejrudsigten for Fredericia

Check vejrudsigten inden du sejler...

Kun en ægte sømand frygter ikke HAVEN :)

Se den aktuelle vejrudsigt for Fredericia

Se vejrudsigten

Vind en flaske vin

Vind en flaske vin

Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til et bestyrelsesmedlem.

Kontakt: Bestyrellse og udvalg

Vi vælger den bedste historie og giver en god flaske til vinderen. De bedste historier kommer her på hjemmesiden.