Om klubhuset

Hyggelige og maritime omgivelser for dig og dine gæster
Klubhusets regler

1. Klubhuset kan benyttes af medlemmer af Fredericia Fritidssejlere

2. Klubhuset kan udlejes til medlemmer. Priser og betalingmåde finder her: Information om udlejning af klubhuset

3. Benyttelse af klubhuset skal aftales i forvejen hos klubbens tilsynsførende

4. Når klubhuset er udlejet til fester mv. skal dette respekteres af klubbens øvrige medlemmer, så benyttelse i udlejningsperioden ikke kan ske

5. Benyttelse af klubhuset sker på eget ansvar og egen risiko

6. Når klubhuset benyttes skal det afleveres rengjort efter brug, service skal være rengjort og stillet på plads. Toiletter skal forlades rengjorte

7. Der må kun medtages egne drikkevarer i forbindelse med udlejning af klubhuset

8. Tobaksrygning i klubhuset er forbudt

9. Manglende overholdelse af disse regler medfører tab af ret til at benytte klubhuset

 

Det er her vi mødes

og sammen skaber vi en hyggelig atmosfære

Lejebetingelser for klubhuset

Lejevilkår og betingelser for klubhuset

Det lejede: Fredericia Fritidssejleres klublokaler beliggende Jesper Banks vej, Fredericia med tilhørende køkken, toilet, service og inventar. Der er maksimalt plads til 60 personer.

Der betales et depositum til dækning af eventuelle skader på det lejede samt ekstra rengøring, hvis dette ikke er foretaget korrekt. Depositum tilbagebetales, når klubbens tilsynsførende har godkendt lokalerne til aflevering.

Opsiges eller misligholdes klubmedlemskabet annulleres eventuelle lejeaftaler efter ophørstidspunktet uden yderligere varsel.

Hvis en privat lejer annullerer lejeaftalen senere end 8 dage før lejemålets begyndelse tilbagebetales depositum og halvdelen af lejen.

Hvis en erhvervsmæssig lejer annullerer lejeaftalen senere end 90 dage før lejemålets begyndelse tilbagebetales depositum og halvdelen af lejen.

Lokalerne er videoovervåget, men der er ingen der ser optagelserne medmindre der er behov for at efterforske ulovligheder.

 

Regler for at leje Fredericias Fritidssejleres lokaler.

 • Lejer kan disponerer over det lejede lokale i den periode der fremgård af lejekontrakten.
 • Nøglen udleveres ved indgangen til det lejede lokale den dag, lejer har lejet lokalet, og afleveres samme sted den efterfølgende dag kl. 10. Lejekontrakten på leje af lokalet medbringes ved afhentning af nøglen.
 • Lejer er ansvarlig for det lejede fra overdragelsen og indtil godkendelse af afleveringen af det lejede er sket i forbindelse med aflevering af nøgle.
 • Lejer er erstatningspligtig for enhver skade, som denne og dennes gæster har forvoldt på det lejede lokale, samt på lystbådehavnen og bygningen i øvrigt.
 • Ved aflevering af det lejede skal nøgle mv. returneres. Lokaler og toilet(ter) være rengjort, service og bestik skal være rengjort og stillet på plads. Borde og stole opstilles efter indretningsplanen, som er ophængt i klublokalet. Området omkring klubhuser skal være rengjort for enhver form for affald.
 • Enhver form for affald skal fjernes – også affald til aflevering på genbrugsstationer.
 • Hvis der spilles musik, skal døre holdes lukkede, og der må ikke spilles så højt, at havnens øvrige brugere og naboer generes.
 • Der må ikke ryges og medbringes husdyr i lokalerne. Overtrædelse af dette medfører, at der fratrækkes kr. 1.000 i depositum ved tilbagebetaling.
 • Lejer er ansvarlig for overholdelse af havnens og klubbens regler for benyttelse af klubhus.

 

Læs mere om udlejning af klubhuset

 

Om klubhuset

Vores hyggelige og velbeliggende klubhuse med panorama udsigt over Fredericia lystbådehavn, er åbent for alle medlemmer af Fredericia Fritidssejlere. Havnekortet giver, når det er aktiveret på havnekontoret, adgang til klubhuset. 

Klubhusene danner rammer om mange af klubbens aktiviteter og arrangementer og udlejes også til klubbens medlemmer til private fester og øvrige arrangementer m.m. Når et klubhus er udlejet, er der naturligvis ikke adgang for klubbens medlemmer. Du kan se i udlejningskalenderen, hvornår det er tilfældet.

Klubhusene er veludstyret med borde og stole til 48 - 60 personer , eller dobbelt op hvis man lejer begge lokaler, der kan slås sammen. Der er toilet, køkken med køleskab, fryser, kaffemaskine, komfur, ovn alt i service til en pæn opdækning, anlæg til musikafspilning, og hyggekrog med bord og lænestole. 

Der er automat med øl og vand til fornuftige priser. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i klubhuset, undtagen når man har lejet det til et privat arrangement.

Brugerne er selv ansvarlige for orden og oprydning efter brug af klubhuset i dagligdagen, det gælder også køkken og toilet.

Der er naturligvis rygeforbud i klubhusene og der må ikke medbringes husdyr.

Er du interesseret i at leje et eller to klubhuse til dit næste arrangement, fødselsdagsfest, konfirmation eller lignende, er du velkommen til at tjekke udlejningskalenderen og indsende en ansøgning om leje af klubhuset.

Lokalerne er videoovervåget, men der er ingen der ser optagelserne medmindre der er behov for at efterforske ulovligheder.

 

 Læs mere om udlejning af klubhuset

Om udlejning af klubhuset

Lejevilkår og betingelser for klubhuset

Hvem kan leje, lejeformål

 • Privat udlejning til medlemmernes private arrangementer, hvor der ikke er økonomiske interesser involveret.
 • Erhvervsmæssig udlejning, til virksomheder eller andre, hvor der er økonomiske eller erhvervsmæssige interesser involveret. Der kræves i alle tilfælde et klubmedlemskab

 Klubhuset faciliteter

 • Udlejning til klubbens medlemmer til fornuftige priser
 • Moderne faciliteter, aircondition, hurtig opvaskemaskine, musikafspilning via telefon eller tablet
 • Det ene lokale har AV-udstyr med projektor, lydanlæg, whiteboard m.m.
 • Lækre udendørsareal i hyggelige maritime omgivelser med udsigt til den nye Lillebæltsbro
 • Gode parkeringsforhold og tæt ved offentlig transport
 • Hvis du går med tanker om, at holde en fest eller et lignende arrangement, så er det en god idé at reservere klubhuset allerede nu, hvis du vil sikre dig den rigtige dato

Lejepriser og depositum

Periodepriser pr. lokale
Privat
Erhverv inkl. AV-udstyr
Mandag - torsdag 07.00 - 12.00
550,-
900,-
Mandag - torsdag 13.00 - 18.00
550,-
900,-
Mandag - torsdag 19.00 - 24.00
550,-
900,-
Fredag - søndag 17.00 - 10.00
2500,-
3200,-
Lørdag - søndag 10.15 - 10.00
2100,-
2800,-
Depositum
2500,-
2500,-
Rengøring valgfri
950,-
950,-
Affaldsgebyr hvis havnens faciliteter benyttes
100,-
100,-

 

 

Reservation og betaling

En dag eller to efter du har gennemført din reservation, vil du modtage en bekræftelse, en lejekontrakt og blive bedt om at overføre betalingen til:

Middelfart Sparekasse Fredericia Afdeling - Konto nr.:   0757 7575651696 

Betalingsbetingelser, afbestilling og refusion af depositum 

Lejeprisen for klubhuset skal betales senest 4 døgn efter modtagelse af bekræftelse og lejekontrakt. Betales lejen ikke rettidig, blotfalder reservationen uden yderligere varsel.

Depositum betales senest 14 dage før lejeperiodens start. Depositum tilbagebetales, når aflevering af klubhuset er godkendt i henhold til 'Lejevilkår og betingelser for klubhuset'

Hvis en privat lejer annullerer lejeaftalen senere end 8 dage før lejemålets begyndelse tilbagebetales depositum og halvdelen af lejen.

Hvis en erhvervsmæssig lejer annullerer lejeaftalen senere end 90 dage før lejemålets begyndelse tilbagebetales depositum og halvdelen af lejen.

Vær opmærksom på

At din anmodning om reservation af klubhuset, ikke bliver synlig i kalenderen før din anmodning er godkendt

Bemærk at der kan være dage, hvor det ikke er muligt at leje klubhuset (Lukket dage, optaget på grund af et anden arrangement eller at der ligger en reservation, som venter på godkendelse).

Lejevilkår og betingelser af klubhuset

Lejevilkår og betingelser skal accepteres ved reservationen af klubhuset.

Lejevilkår og betingelser for klubhuset 

 

Hvis du klar til at reservere klubhuset eller bare se om klubhuset er ledig på et bestemt tidspunkt klik her: 

Reserver klublokale via søgefunktion  Reserver klublokale via kalenderen 

Vejrudsigten for Fredericia

Check vejrudsigten inden du sejler...

Kun en ægte sømand frygter ikke HAVEN :)

Se den aktuelle vejrudsigt for Fredericia

Se vejrudsigten

Vind en flaske vin

Vind en flaske vin

Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til et bestyrelsesmedlem.

Kontakt: Bestyrellse og udvalg

Vi vælger den bedste historie og giver en god flaske til vinderen. De bedste historier kommer her på hjemmesiden.